VIISI VINKKIÄ PYSYVIIN TULOKSIIN

Suurin osa pystyy samaistumaan kokemukseen siitä, että pudotettu paino kertyy takaisin onnistuneen dieetin jälkeen. Muutaman viikon dieetillä voidaan saada aikaan vaikuttavia tuloksia, mutta dieetin loppumisen jälkeen on suuri vaara siihen, että paino nousee nopeasti takaisin lähtötasolle tai jopa sen yli. Muutaman kuukaudenkaan dieetti ei ole yksinään avain pysyviin tuloksiin – se voi kuitenkin antaa tarvittavat työkalut pysyviin tuloksiin vielä useammmankin vuoden päästä.

Työkalut pysyviin tuloksiin eivät ole monimutkaisia tai uusia ihmeruokavalioita. Usein ongelmana on malttamattomuus, luottamuksen puute tekemistä kohtaan ja pitkäjänteisen työn puuttuminen. Tutkimuksissa on tunnistettu viisi eri tekijää pysyvien tulosten taustalla, jotka varmasti jokaisen on mahdollista omaksua.1. MOTIVAATIO

Muutoksen tapahtumiseen ja ylläpitämiseen vaaditaan aina motivaatiota. Erityisesti sisäisillä motivaatiotekijöillä, kuten halulla parantaa omaa kuntoa ja terveyttä, on suuri merkitys pitkällä aikavälillä. Ilman aitoa halua tehdä muutos, muutoksia tuskin tapahtuu puhumattakaan niiden pysyvyydestä. Motivaatiota kysytään erityisesti dieetin jälkeen, kun opitut tavat ja tottumukset tulisi muokata osaksi pysyvää elämäntyyliä.

On siis tärkeää, että painonpudottamisen tai muun ulkoisen motivaatiotekijän lisäksi tunnistamme ja tiedostamme vielä arvokkaampia sisäisiä motivaatiotekijöitä, kuten terveydentila tulevaisuudessa.

2. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

Yleensä motivaatiota auttaa ylläpitämään selkeät ja yksilöidyt tavoitteet, joita on mahdollista myös muokata tarvittaessa. Tavoitteiden ansiosta tiedämme mitä kohti pyrimme ja niiden pohjalta on mahdollista suunnitella, miten sinne pääsemme. Motivaation säilymisen kannalta on kuitenkin tärkeää kyetä myös muokkaamaan tavoitteita elämäntilanteen mukaan, jotta ne ovat varmasti mahdollisia saavuttaa käytettävissä olevilla resursseilla.

Realistinen ja hyvin konkreettinen tavoitteen asettelu on siis avainasemassa. On hyvä tietää pitkän aikavälin tavoite, mutta myös pilkkoa se itselle konkreettisiin ja realistisiin välitavoitteisiin.

3. SUUNNITELMALLISUUS

Kun tavoite on selkeänä, on mahdollista tehdä myös selkeä suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi. Kuten tavoitteidenkin, myös suunnitelman tulee olla omaan elämään sopiva ja muokattavissa oleva. Aterioiden suunnittelulla, toimivilla arkirutiineilla ja kotiruoan suosimisella tiedetään olevan positiivisia vaikutuksia tulosten ylläpitämiseen. Suunnitelmallisuudella voidaan välttää myös illanistujaisten, juhlapyhien ja muiden muuttujien aiheuttama mahdollinen ahdistus.

Mieti siis tarkasti, mitä suunnitelmasi pitää sisällään ja miten se johtaa kohti tavoitteita. Suunnitelman on hyvä olla riittävän tarkka sekä helposti muokattavissa. Mitä syöt ja milloin kokkaat ruoat sekä miten huomioit esimerkiksi arjesta poikkeavat lomat ja juhlat muun kokonaisuuden ympärillä.

4. JATKUVA SEURANTA

Tutkimusten perusteella yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi on havaittu jatkuva seuranta. Seurannan avulla on mahdollista pysyä kärryillä energiatasapainosta ja syömisten toteumasta sekä toimivuudesta pitkällä aikavälillä. Näin tiedämme, olemmeko edelleen matkalla kohti tavoitteitamme, pysymmekö suunnitelmassa vai tarvitseeko suunnitelmaan tehdä muutoksia. Painonhallintaan liittyen toimiviksi seurantatyökaluiksi on todettu kehonpainon ja energiansaannin seuranta sekä tietoisuus annoskoosta. Näiden lisäksi ulkoinen tukiverkosto, kuten ammattilaisten tarjoama ohjaus ja tuki, erilaiset painonhallintaryhmät sekä ystävät ja perhe ovat merkittävässä roolissa pysyvien tulosten aikaansaamisessa.

Tulosten teon sekä pysyvyyden kannalta on siis tärkeää, että on olemassa objektiivisia mittareita, joiden avulla tiedämme mitä tapahtuu ja pitääkö tekemistä jotenkin muuttaa. Seuranta poistaa tekemisestä myös ”jossittelun” ja arvailun, mikä vähentää monella stressiä tekemisestä.

5. HAASTEIDEN SIETOKYKY

Korkea motivaatio, selkeät tavoitteet ja suunnitelmat tai jatkuva seuranta eivät toimi ilman haasteiden sietokyky, sillä elämä on täynnä yllätyksiä ja asioita, joihin emme aina voi vaikuttaa. Kuten muukaan elämä, myöskään painonpudotus ei ole aina helppoa ja suoraviivaista, minkä takia meillä tulee olla kyky käsitellä vastaantulevia haasteita tulosten pysyvyyttä tukevalla tavalla eikä esimerkiksi tunnesyömisen kautta. Toimivat arkirutiinit ja suunnitelmallisuus ovat avainasemassa kiireisen arjen, yllättävien elämänmuutosten ja stressaavien päivien keskellä. Esimerkiksi etukäteen valmistetut ateriat takaavat sen, että sinun on väsyneenäkin mahdollista pysyä suunnitellussa ruokavaliossa.

Artikkelin kirjoittanut Inka Kolho, LitMHaluatko maksaa liikuntaeduilla?