Lyhyt dieetti – Hyvä vai huono asia? 

Vastaus lyhyesti: Ei kumpikaan. Lyhyet, muutaman viikon kestävät dieetit ovat työkaluja, mutta vasta se, miten ne ovat rakennettu; milloin ja kenelle niitä käytetään, alkaa määrittämään sitä, onko lyhyt dieetti hyvä vai huono asia.

Harhaluulot lyhyestä dieetistä

Ensimmäisenä voisi olla hyvä tarkastella sitä, mitä lyhyt dieetti tai ”kuuri” tarkoittaa. Osalla on harhaluuloja siitä, miten tuollaisena aikana toimitaan – toki nämä harhaluulot voivat johtua myös omista kokemuksista, kun dieetti, jolla on ollut, on ollut huonosti suunniteltu.

Useimmiten näissä huonosti suunnitelluissa dieeteissä on yhteisenä nimittäjänä aivan liian alhainen energiamäärä ruokavaliossa. Tämän tyyppisiä ”pikadieettejä” on kyllä vieläkin tarjolla, mutta kuluttajien ymmärrys on myös onneksi lisääntynyt paljon niiden suhteen – kiitos hyvien valmennusten ja valmentajien sekä tiedon leviämisen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Mitä lyhyellä tehokkaalla dieetillä tehdään?

Lyhyellä tehokkaalla dieetillä tekeminen itsessään on yksinkertaisesti sitä, että keskitytään tietty, ennalta päätetty aika tehokkaaseen rasvanpolttoon eli toisin sanoen energiavajeessa olemiseen. Tämä voi olla esimerkiksi 6–8 viikon mittainen ajanjakso, mikä on siis rasvanpolttoa ajatellen suhteellisen lyhyt. Jotta lyhyeen aikaan voidaan kuitenkin tehdä hyvää ja näkyvää tulosta, pitää tekemisen myös olla tehokasta.

"Tehokasta rasvanpolttoa ei saa tavoitella liian alhaisen ruokamäärän kustannuksella".

Tehokasta rasvanpolttoa ei saa kuitenkaan tavoitella liian alhaisen ruokamäärän kustannuksella, sillä tämä ajaa huonoon lopputulokseen kehonkoostumuksen, aineenvaihdunnan sekä tulosten pysymisen suhteen. Tehokkaaksi rasvanpoltollisesta näkökulmasta tuo lyhyt ajanjakso saadaan omalla tekemisellä. Eli ruokavalion noudattaminen on tarkkaa ja tulosten eteen ollaan valmiita tekemään töitä. Sieltä se hyvä tulos lyhyeen aikaan tulee, ei siitä, että syötäisiin epäterveellisen vähän.

Lue myös: Parhaimmat vinkit laihduttamiseen!

Onko kyseinen toimintamalli aina huono asia?

Dieetit, etenkin muutaman viikon dieetit tai kuurit, tuomitaan yleisesti ottaen heti, sillä ajatuksella, etteivät niillä saatavat tulokset ole pysyviä. Tämä ajatusmalli on melko kapeakatseinen, sillä myös monet muut kuin elämäntapamuutosta tekevät, haluavat polttaa rasvaa vuosittain.

Hyvänä esimerkkinä toimin minä. Olen harrastanut voimaharjoittelua kuntosalilla jo toista vuosikymmentä ja mikäli haluan näillä vuosilla itselleni lisää lihasmassaa, on jokaisella ”rakennuskaudella” otettava kehoon useampi kilo rasvaa, usein omalla kohdalla tuo tarkoittaa jopa 5–10 kg ylimääräistä rasvamäärää kehossa. Tällöin on sekä terveyden, kehonkoostumuksen että tavoitteiden mukaista ottaa tuo rasva välillä pois, sillä mikäli en näin tekisi, olisin muutamassa vuodessa jo vakavasti ylipainoinen.

Aikaa minun ei kannata käyttää rasvanpolttoon yhtään ylimääräistä, koska dieettiaika ei ole mielestäni mitään mukavinta aikaa, minkä lisäksi se on aina ajallisesti pois kehityskausista. Minun tyyppisiä saliharrastajia on Suomessa varmasti kymmeniä ellei jopa satoja tuhansia, joten lyhyellä, tehokkaasti tehdyllä dieetillä on siis monesti ihan perusteltu paikkansa. Itse en ole ainakaan keksinyt, miksi käyttäisin esimerkiksi 20 viikkoa aikaa johonkin, jonka voin tehdä vaikka 8 viikon aikana.

Tämän minun urheilullisen näkökulman ja siihen hyvin sopivan lyhyen dieetin lisäksi, voimme tarkastella myös toista ihmistyyppiä, joka on yleinen ja jolle lyhyt dieetti sopii myös hyvin. Tähän tyyppiin sopii henkilö, joka tykkää viettää ja elää sellaista elämää, joka tuottaa esimerkiksi 3–4 kg rasvaa kehoon vuoden aikana. Tälle ihmistyypille tekee hyvää ottaa nuo kilot tehokkaasti pois ja jatkaa sen jälkeen, kuten ennenkin – viettämällä juuri sitä omannäköistä elämää, josta nauttii, kunnes vuoden tai kahden päästä on taas seuraavan lyhyen dieettipätkän paikka. Parempi tapa tämä on, kun mennä 10 vuotta ilman dieettejä ja kerätä 30–40 kg rasvaa kehoon. Vai pitäisikö jokaisen, jonka elämäntyyli vähääkään rasvaa kehoon tuottaa, tehdä elämäntapamuutos ja elää ajatuksessa, "et enää ikinä saa lihoa yhtään"? Minä en oikein näe tätä vaihtoehtona. 

Elämäntapamuutos ja lyhyet dieettipätkät?

Tässä vaiheessa on varmaan jo selvinnyt, että lyhyille dieeteille on paikkansa ja kohderyhmänsä, joille se on hyvä ja toimiva tapa poltella rasvaa pois kehosta. Sitten tulee se ”polttava aihe”, miten dieetit toimivat elämäntapamuutoksessa, jossa rasvanpolttoa pitäisi tehdä esimerkiksi useita kymmeniä kiloja?

Missään tapauksessa kukaan ei saa ajatella, että dieetti olisi yhtä kuin elämäntapamuutos, nehän ovat hyvin kaukana toisistaan. Elämäntapamuutoksessa keskitytään muuttamaan niitä omia tapoja, miten esimerkiksi ruokailun ja liikunnan suhteen arjessa toimitaan ilman ehdotonta ohjeiden noudattamista. Elämäntapamuutoksessa on myös tärkeää, että ruokavalio sisältää riittävästi energiaa, jotta jaksetaan pitkäjänteisesti muutoksia tehdä ja toteuttaa. Pitkäjänteisessä tapojen muuttamisessa ja tehokkaassa rasvanpoltossa on paljon ristiriitoja keskenään, lähtökohtaisesti jo se, ettei tehokkaassa energiavajeessa oleminen voi yksinkertaisesti olla kenenkään elämäntapa. Nämä asiat ovat tärkeä tiedostaa ja valmentajan käydä läpi sekä opettaa, mitä eroja elämäntapamuutoksessa ja dieetissä on, tai miten näitä voi keskenään käyttää.

Monelle elämäntapamuutosta tekevälle tehokas dieetti alkuun on hyvä ”alkupotku” koko tekemiselle, tulokset tuovat uskoa itseensä sekä motivaatiota jatkaa. Kolikon kääntöpuolena on se, mitä tehdään dieetin jälkeen. Tällöin energiamäärää ruokavaliossa on nostettava, mikä on monelle henkisesti vaikeaa. Lisäksi on myös hyväksyttävä pienempi painonpudotustahti kuin mitä dieetillä tuli ja opeteltava nimenomaan sitä elämäntapaa. Tuo dieetin jälkeinen aika on siis se ratkaiseva tekijä, ei se mitä dieetin aikana tehtiin. Toki taas tätä kirjoittaessani oletuksena on, että dieetti oli järkevästi tehty. Sellaisiakin dieettejä on olemassa, joissa tuloksen pysyminen on lähes tuhoon tuomittu ajatus heti liikkeelle lähtiessä, näissä yhteinen nimittäjä, taas kerran, on usein se aivan liian alhainen energiamäärä.

"Sellaisiakin dieettejä on olemassa, joissa tuloksen pysyminen on lähes tuhoon tuomittu ajatus heti liikkeelle lähtiessä."

Tehokas dieetti elämäntapamuutoksen alkuun voi olla myös huono asia. Mikäli jäädään ”jumiin” tehokkaaseen tulosten tekemiseen, eikä uskota, kun esimerkiksi valmentaja ohjeistaa, että nyt täytyy pitää dieettitaukoa ja nostaa ruokamääriä. On petollinen ajatus, että voi olla tehokkaalla dieetillä niin pitkään, kunnes kaikki haluttu rasva on poistettu. Tämä ei kuitenkaan tosielämässä onnistu, koska kehomme on sopeutuvainen kaikkeen tekemiseemme, jopa siihen tehokkaaseen dieettaamiseen.

Osa on myös tilanteessa, jossa on aina menty dieetistä toiseen niin, ettei dieettien välissä olla tehty minkäänlaista käänteistä dieettiä eli ruokamäärien nostamista. Tämä ajaa aineenvaihdunnan pikkuhiljaa huonoon tilanteeseen energiankulutuksen osalta ja näissä tapauksissa dieetti ei ole enää järkevä tai edes terveellä tavalla tehtynä mahdollinen vaihtoehto. Tämän takia valmennuksissa onkin valmentajat mukana, jotka voivat ohjeistaa ruokamäärien nostoa ja reversen eli käänteisen dieetin tekemistä, mikäli sille tarvetta on. Lisäksi ruokamäärien nostamisen ohjeistus kuuluu jokaisen dieettivalmennuksen perusohjeistukseen.

Lyhyt dieetti ei siis ole automaattisesti huono vaihtoehto elämäntapamuutoksessakaan, mutta pitää olla hyvin ymmärryksessä myös se, ettei se itsessään vielä elämäntapamuutos ole, ei lähimainkaan. Se on työkalu, jota voidaan koko prosessin aikana hetkellisesti käyttää ja kun sitä käytetään oikein ja oikeissa kohdissa, saadaan siitä vain positiivinen asia. Tämä vaatii usein myös valmennettavalta pitkäaikaista sitoutumista tekemiseen sekä hyvää suunnitelmallisuutta esimerkiksi vuodeksi kerrallaan. Tätä suunnitelmallisuutta voi ja kannattaa tehdä yhdessä valmentajan kanssa esimerkiksi foorumin välityksellä.

Tehokas dieetti ei ole tae tuloksiin

Kuten aiemmin kirjoitettu, kun dieetti suunnitellaan terveellä tavalla, se ei tarkoita liian alhaista energiamäärää. Se tarkoittaa säntillistä tekemistä tuloksien eteen. Näin ollen dieetti ei tuo satavarmasti ja tehokkaasti tuloksia, mikäli aineenvaihdunta on esimerkiksi jatkuvan dieettaamisen takia hidastunut kovasti energiankulutuksen puolesta. Mikäli tähän törmää omalla kohdallaan, on tärkeää ottaa se oppina siitä, että nyt pitää alkaa syömään enemmän ja keskittymään nimenomaan siihen dieetin ”ulkopuoliseen” aikaan, eli luomaan sitä omaa uutta normaalia, jossa syödään terveellisesti ja ennen kaikkea riittävä määrä ruokaa aineenvaihdunnan ja hyvinvoinnin tueksi. Moni ikävä kyllä etsii toisen dieetin, joka olisi jollain tapaa rajoitetumpi, mikä ajaa todellisuudessa tilannetta vain huonompaan suuntaan.

Yhteenveto

Ajallisesti lyhyt ja tekemiseltään tehokas dieetti ei ole hyvä tai huono asia. Se on pikemminkin työkalu, jota voidaan käyttää hyvin tai huonosti. Se, miten tätä käytetään, ei ole työkalun vastuulla. Valmentajalla on suuri vastuu rakentaa dieetti fiksusti sekä ennen kaikkea opettaa dieetin aikana, että mitä nyt tehdään ja miksi, sekä mitä ottaa huomioon elämäntapamuutoksessa dieettien suhteen.

Artikkelin on kirjoittanut valmentaja Matias Koistinen

VHH-KETO49®- ja SUPERDIEETTI®-valmennuksista saat huippuammattilaisten laatimat turvalliset, mutta tehokkaat ohjeet niin elämäntapamuutoksen tekemiseen kuin myös pienempien rasvanpolttotavoitteiden saavuttamiseen!

Lue myös: Miksi jokainen tarvitsee valmentajanHaluatko maksaa liikuntaeduilla?