BAO MIND 69€

Osta nyt!
Valmentaja
Toni Kataja
Toni Kataja
Kesto
10
viikkoa
Hinta
69
EUR

Seuraava lähtö

2019/16/09

Aloita heti!

Voit liittyä mukaan 29.9. asti!

Ensimmäinen BAO Mind on valmiustason valmennus.

column_1_image.alt

Valmiustaso

column_2_image.alt

Perustaso (tulossa)

column_3_image.alt

Huipputaso (tulossa)

block_image.alt

Valmiustaso ei tarkoita, että sen aikana pysyttäisiin turvallisesti paikallaan, etteikö sen aikana mentäisi rohkeasti eteenpäin, päinvastoin, sen aikana tullaan turvallisesti itseä tutkien ja haastaen ymmärtämään ja oppimaan monia uusia asioita, joista ei ole aikaisemmin ehkä edes tiedetty. BAO Mindin valmiustaso tulee olemaan täynnä isoja oivalluksia, se voi olla parhaassa tapauksessa valtava askel eteenpäin, uuden alku. Valmiustason jälkeen siirrytään perustasolle, jossa psyykkisten taitojen vahvistaminen etenee suunnitelmallisesti eteenpäin. Ja lopulta noustaan huipputasolle, jossa tasoa nostetaan vielä entisestään, tavoitteena psyykkisten taitojen tietoinen huipputaso. Yhden tason läpikäyminen ei edellytä seuraavan tason hankintaa ja jokainen tasoista on selkeä itsenäinen kokonaisuutensa. Näin ollen jokaisen tason jälkeen on mahdollista jatkaa eteenpäin itsenäisesti sen hetkisten tietojen ja taitojen kanssa ilman seuraavaa tasoa. Kaikkien kolmen tason läpikäyminen antaa kuitenkin luonnollisesti yhtä tasoa laajemmat työkalut ja ymmärryksen psyykkisistä taidoista, niiden harjoittelusta ja vahvistamisesta.

block_image.alt

Se miten ihminen hyötyy BAO Mind:sta on sen sijaan paljon parempi kysymys, tai ainakin sen vastaus on monisyisempi. Aivan kuin vaikkapa treeniohjelmissa, tai missä tahansa ohjelmissa, tulokset kulkevat yleensä vahvasti käsi kädessä ohjelman pitkäjänteisen noudattamisen ja sen työstämisen kanssa. Ja näin on myös BAO Mind:n kohdalla. Valmennus on sitä tehokkaampi, mitä halukkaampi ihminen on harjoittelemaan, mitä enemmän hän käyttää aikaa ja ajatusta eteenpäin menemiseen, sekä myös mitä valmiimpi hän on tarvittuihin ja tavoiteltaviin muutoksiin. Psyykkisten taitojen vahvistaminen vaatii pitkäjänteistä harjoittelua, se vaatii halua, rohkeutta, kykyä pysähtyä ja tutkia rehellisesti omia ajatus- ja toimintamallejaan, sekä uskallusta ja suunnitelmallista työtä muuttaa asioita haluttuun suuntaan.

block_image.alt

Toni Kataja

Toni Kataja on perheenisä ja yrittäjä. Nuorempana Tonin lajeja olivat tanssi ja kamppailulajit, sittemmin kehonrakennus, jossa kilpaura kesti lopulta 17 vuotta, päättyen vuonna 2017. Saavutukset kisaurasta sijoituksia ajatellen olivat mm. SM-kulta noviiseissa, yleisessä ja masterseissa, overall-voitto, ja PM-kulta. Suurempia saavutuksia Tonille ovat kuitenkin ystävät, joita hän sai matkan varrelta, eletyt ja saavutetut unelmat, sekä unohtumattomat hetket, jotka pysyvät mukana koko loppuelämän ajan.  Toni on työskennellyt koko työuransa ihmisten kanssa, ensin lastentarhanopettajana, ja sen jälkeen yrittäjänä syrjäytymisvaarassa olevien/syrjäytyneiden nuorten parissa. Ihmismielen haasteet ja mahdollisuudet kiehtovat Tonia niin kilpaurheilijana, ihmisenä, kuin sosiaalialan ammattilaisena. ja nykyään Toni toimiikin päätoimensa ohessa psyykkisenä valmentajana.

block_image.alt

Aluksi pysähdymme miettimään tunteita ja ymmärtämään, että tarvitsemme niitä, joten tavoite ei ole poistaa tunnetta. Moni negatiivisena koettu tunne voi olla myös vahvistava apukeino. Tunne itsessään ei ole ongelma, vaan mahdollisesti se miten siihen reagoimme. Näin ollen opettelemme asiakkaan kanssa työskentelemään tavalla, jossa tunne vie energian sijasta kohti tavoitteita. Asiakas saa kotitehtäväksi harjoituksia, joiden avulla hän pystyy tutkimaan omia ajatus- ja toimintatapojaan, sekä harjoittelemaan ja vahvistamaan omaa ajatusten ja tunteiden hallinnan ja säätelyn taitoaan. Emme siis halua poistaa jännityksen tunnetta, mutta haluamme oppia uuden tavan reagoida siihen. Nyt asiakas on tietoinen siitä mitä tunteet ovat, ovatko ne mahdollisuus vai uhka, mistä ja miten ne nousevat, miten hän kokee tunteet ja miten tunteet saavat voimansa. Asiakas tekee konkreettisia harjoituksia, joiden avulla hän oppii uuden tavan tunnistaa, hyväksyä, ja käsitellä jännityksen tunnetta. Asiakas jännittää varmasti edelleen silloin tällöin, mutta hän ei enää jännitä jännittämistä ja oppii reagoimaan jännitykseen tavalla, joka ei enää vaikuta negatiivisesti hänen tekemisiinsä tai olemiseensa.

block_image.alt

Lisäksi urheilijoiden motivaatio ja asenne tekemiseen on hurjaa, kilpailu on kovaa ja erot pieniä, kukaan ei enää pärjää vahingossa. Tämä kaikki nostaa koko ajan tarvetta keskittyä yhä uusiin alueisiin, löytää niitä asioita, jotka erottavat voittajat seuraavista. Tässä kohtaa tarinaa psyykkinen valmennus nousee mukaan kilpaurheiluun. Me tiedämme tänä päivänä, että ihminen on psykofyysinen kokonaisuus. Me emme vie kisapaikalle ainoastaan kehoamme, me viemme sinne myös mielemme, kokonaisen itsemme. Me tiedostamme sen, että jos keho ei ole kunnossa, homma ei toimi. Ja tänä päivänä me tiedämme myös sen, että jos meidän mielemme ei ole kisatilanteeseen valmis, kehokaan ei toimi optimaalisesti, eikä lopputulos juuri koskaan ole paras mahdollinen, se ei vastaa meidän olemassa olevaa taitotasoamme. Tästä syystä psyykkisen valmennuksen mukana oleminen kasvaa koko ajan kilpaurheilussa. Nykypäivän urheilija haluaa olla kisahetkellä paras mahdollinen oma itsensä, vähempi ei enää kelpaa hänelle. Hän ei halua viedä kisapaikalle ainoastaan huippuunsa viritettyä kehoa, hän haluaa viedä sinne myös mielensä, joka on valmis johdattamaan hänet parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Jokainen meistä voi lukea läpi listan psyykkisistä taidoista, ja miettiä miten listan taidot voivat vaikuttaa kilpailijan kisahetkestä suoriutumiseen, sekä itse kisasuoritukseen. Ne voivat olla kilpailijan heikkous, tai vahvuus, olla syy epäonnistumiseen ja selkeään oman tason alittamiseen, tai johdattaa omaan huipputason suoritukseen. BAO Mind ohjaa, tukee, ja kannustaa kilpailijaa ymmärtämään, oivaltamaan ja kehittymään psyykkisissä taidoissa niin, että niistä ja hänen mielestään tulee yksi hänen vahvuuksistaan. Tavoitteena tällä on urheilijan kokonaisvaltainen hyvinvointi, sekä sen seurauksena mieli, joka johdattaa urheilijan yhä uudestaan omaan huipputason suoritukseensa niin harjoitus- kuin kilpailutilanteessakin.

 

Missä asioissa valmennuksesta on apua?

BAO Mind -valmiustason valmennuksen viikkokohtaiset osa-alueet ovat:

 • Itsetuntemus
 • Tavoitteenasettelu
 • Itseluottamus
 • Tunteiden ja ajatusten säätely
 • Motivaatio
 • Mielikuvaharjoittelu
 • Keskittyminen
 • Stressin säätely
 • Tärkeään hetkeen valmistautuminen
 • Taito löytää hymy, kiitollisuus ja onnelliset hetket arjesta

Näihin kaikkiin psyykkisten taitojen eri osa-alueisiin BAO Mind -valmennus tuo mukanaan uutta ajatusta, lähestymistapaa, ymmärrystä ja oivallusta. 

Jokainen voi miettiä omalla kohdallaan edellämainittuja asioita, itseluottamusta, tunteiden hallintaa, motivaatiota jne. Miten paljon helpompaa moni tilanne, arki ja ehkäpä koko elämä olisi, jos omat haasteet ja heikkoudet näissä psyykkisissä taidoissa kääntyisivätkin vahvuuksiksi.

Ihmismieli on kuitenkin yksittäisiä palasiaan suurempi kokonaisuus, jossa jokainen palanen liittyy lopulta palapelin tavoin yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin ollen BAO Mind -valmennuksen lopullinen tavoite on ohjata ihmistä kohti kokonaisvaltaisesti paremminvoivaa ja tasapainoisempaa kokonaisuutta, kohti uutta onnellisempaa minää.

 

BAO Mind -valmiustaso sisältää 

 • Viikoittaisen kirjallisen yhteenvedon sekä viikkovideon psyykkisten taitojen osa-alueesta, johon kuluvalla viikolla keskitytään
 • Viikoittaiset kotitehtävät liittyen kyseisen viikon psyykkisten taitojen osa-alueeseen
 • Valmennuksen oman Facebook-ryhmän, jossa voi jakaa omia kokemuksia ja ajatuksia. Lisäksi psyykkinen valmentaja Toni Kataja koostaa kerran viikossa muutamista sivulle jätetyistä kysymyksistä vastausvideokoosteen
 • Lisäpalveluna peruspaketin hankkineilla on mahdollisuus ostaa itselleen henkilökohtainen videopuhelu psyykkisen valmentajan kanssa.
 • Yhden videopuhelun kesto on 45 min ja hinta 62 €. Videopuhelun aikana voidaan purkaa yksilöllisesti viikoittaista psyykkisten taitojen osa-aluetta, käydä läpi viikkotehtävää tai keskustella psyykkisten taitojen vahvistamisesta, omasta matkasta, ja sen mahdollisista haasteista. Videopuhelun tavoitteena on syventää peruspakettia, ohjata oivaltamaan uutta, ja päästä vahvemmin eteenpäin haluttuun suuntaan.

 

BAO Mind –valmiustason viikkokohtaiset aihealueet viikoille 1-10

 1. Itsetuntemus
 2. Tavoitteenasettelu
 3. Itseluottamus
 4. Tunteiden ja ajatusten säätely
 5. Motivaatio
 6. Mielikuvaharjoittelu
 7. Keskittyminen
 8. Stressin säätely
 9. Tärkeään hetkeen valmistautuminen
 10. Loppuyhteenveto, hymy, kiitollisuus ja onnelliset hetket

 BAO MIND alkaa 16.9.

block_image.alt

Miten valmennus toimii?

Saat kaiken valmennuksen materiaalin käyttöösi käyttäjätunnuksellasi sekä salasanallasi valmennusjärjestelmässä https://online.fitfarm.fi/  Materiaaleja ei lähetetä sähköpostitse, vaan ne näkyvät tunnuksillasi järjestelmässä valmennuksesi ajan. Ohjeet tulevat näkyville valmennuksen alkamista edeltävään perjantaihin mennessä ja ovat näkyvissä valmennuksen ajan, sekä kaksi viikkoa valmennuksen päättymisen jälkeen. Valmennuksen aikana saat tallennettua ohjelmat omalle koneellesi tai tulostettua, videoita ja äänitteitä lukuunottamatta. Tallenna ohjelmat valmennuksen aikana, koska ne eivät ole saatavilla enää jälkikäteen. Valmennus on ostettavissa kaksi viikkoa virallisen alkamispäivän jälkeen. Valmennuksen ohjeiden julkaisemisen myötä aukeaa myös foorumi, jossa pääset keskustelemaan muiden valmennuksessa olevien kanssa. Kysymys- ja vastauspalvelu toimii myös foorumilla aktiivisena valmennuksen aloituspäivästä alkaen koko valmennuksen ajan.  Mikäli liityt valmennukseen alkamispäivän jälkeen, saat käyttöösi koko valmennuksen aikaiset ohjeet. Foorumin kysymyspalsta on kuitenkin auki vain valmennuksen virallisen keston ajan. Ongelmatapauksissa ota yhteyttä info@fitfarm.fi Huom! Maksamalla valmennusjakson liityt kyseiseen valmennusryhmään mukaan.Maksua ei palauteta eikä valmennusta voi vaihtaa. Valmennuksessa saatavat ohjeet on laadittu sinun henkilökohtaiseen käyttöösi ja ohjeiden luovuttaminen mukaan lukien julkaiseminen blogissa tai muussa sähköisessä mediassa, on ehdottomasti kielletty.

BAO MINDin voit maksaa

 


Valmennus ei sisällä liikuntaohjelmaa, joten sitä ei valitettavasti voi maksaa liikuntaeduilla.

LIITY SÄHKÖPOSTILISTALLE JA SAA ILMAISIA VINKKEJÄ