Voimaharjoittelun merkitys kestävyysurheilussa puhuttaa ihmisiä lajista ja tasosta riippumatta. Keskustelu yhdistetään erityisesti huippu-urheilijoita, mutta voimaharjoittelusta saatava hyöty koskee kaikkia harrastajia. Harrastajat ja erityisesti kestävyysurheilun aloittajat ovat ne, joilla monesti voimatasot ovat heikot ja voimatasojen parantaminen on helppoa.

Lue myös muista tärkeistä juoksuun vaikuttavista tekijöistä!

 

Kestävyysurheilijan voimaharjoittelu 

Yleisesti kestävyysurheilijan voimaharjoittelua pidetään rasitusvammojen ehkäisijänä ja lajien suoritustekniikkaa tukevana harjoitteluna. Oikein tehty voimaharjoittelu yhdistettynä kestävyysharjoitteluun ei nosta lihasmassaa, mutta parantaa kuitenkin voimatasoja ja jossain määrin huoltaa lihaksia. Hyvässä kunnossa olevat lihakset mahdollistavat tekniikan ja kestävyyden kehittymisen. Voimaharjoittelu toimii myös tukena kehon muokkauksessa, vaikka kestävyysurheilija ei yleensä lihasmassan kasvua tavoittele.

 juoksija tekee hauiskääntöä salilla. juoksijan lihaskuntoharjoittelu on tärkeää jotta juoksu kulkee ja vammariski pienenee

Voimaharjoittelun terveyshyödyt

Voimaharjoittelulla on todettu olevan monia hyviä terveysvaikutuksia. Voimaharjoittelun on muun muassa todettu vaikuttavan verenkiertoelimistöön ja pidemmällä aikavälillä laskevan verenpainetta. Voimaharjoittelu vahvistaa luita ja voi ehkäistä muun muassa osteoporoosia. Harjoittelulla voi myös olla positiivinen vaikutus veren rasva- ja sokeri arvoihin, tämä voi esimerkiksi ehkäistä 2 tyypin diabeteksen puhkeamista. Positiiviset vaikutukset energia aineenvaihduntaan lihasten solutasolla, sekä uudet hermolihasliitokset parantavat lihasten toimintakykyä ja erityisesti ehkäisevät ikääntymisen myötä laskevia voimatasoja ja lihasmassan määrä.

 

Voimaharjoittelu ja hapenottokyky

Juoksijan kannalta voimaharjoittelulla saadaan aikaan hyviä vaikutuksia suorituskykyyn. Hapenottokyky on yksi merkittävistä tekijöistä juoksun suorituskyvyn kannalta. Parantuneen solutason aineenvaihdunnan myötä hapenottokykyyn voidaan saada parannusta voimaharjoittelun mukaan ottamisella. Voimaharjoittelulla voidaa myös vaikuttaa juoksun taloudellisuuteen. Lisääntynyt voima ohjaa juoksua kestävämpien lihassolutyyppien suuntaan. Voimaharjoittelu lisää myös lihasten elastisuutta, sekä parantunut lihasten aktivointi kapasiteettia. Tällöin suhteellinen aktivaatio laskee ja lihaksen rentous lisääntyy.

Vaikka juoksu ei ole suoranaisesti voimalaji, kannattaa voimaharjoittelusta saatavat hyödyt ottaa mukaan omille lenkeille. Parhaimmillaan oikein toteutetulla voimaharjoittelulla juoksijaa saa lisää vauhtia, kestävyyttä, sekä vammavapaita päiviä.

 

RUN-juoksuvalmennus auttaa sinua kehittämään niin juoksutekniikkaasi, juoksukuntoasi kuin lihaskuntoasikin! Haluatko maksaa liikuntaeduilla?