07.04.2021 2 min lukuaika

Lisää positiivista asennetta ja iloa elämään Flassi® -menetelmän avulla

Flassi® -menetelmä on henkilökohtainen oman elämän strategiatyökalu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tiedostamiseksi ja toteuttamiseksi.

Oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tila kertoo eri elämän osa-alueiden hyvinvoinnin tasapainosta. Omien voimavarojen mukaan Flassi® -työkalujen avulla vaikutetaan tehokkaasti priorisoituihin elämän osa-alueisiin tasapainoisemman hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Menetelmän avulla muodostetaan hyvinvointitavoitteet eri elämän osa-alueille sekä ymmärretään toimivien päivittäisten rutiinien tehokas merkitys asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Menetelmässä käytetään kahdeksaa eri itsensä kehittämisen harjoitusta, jotka muodostavat toimivan ja tehokkaan kokonaisuuden. Jokaisella harjoituksella on oma merkityksensä ja hyötynsä. Olen tässä kirjoituksessa avannut Flassi® -menetelmän harjoitukset ja niiden hyödyt.

Meditaatio

Valmistautuminen menetelmän muihin osiin alkaa meditaatiolla. Valmistautuminen meditaatiolla rauhoittaa mielen päivän muista askareista ja auttaa keskittymään hyvinvoinnin tavoitteiden toteuttamiseksi tehtäviin harjoituksiin. Meditaatio tuo läsnäoloa, joka vähentää menneisyyteen suuntaavaa masennusta ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ahdistusta.

Oman arvomaailman pohdinta

Toisessa Flassi® -menetelmän harjoituksessa pohditaan omia arvoja. Arvot auttavat tiedostamaan, mikä on itselle tärkeää. Tämän jälkeen on helpompi asettaa tulevaisuuteen pysyviä tavoitteita. Arvojen avulla on mahdollista selvittää, minkälainen ihminen haluaa olla. Päätöksenteon ristiriitatilanteissa arvot toimivat tietoisina tai tiedostamattomina ohjenuorina. Arvoihin nojautuen rakennetaan kestävät tavoitteet kolmannessa harjoituksessa.

Iso visio keskeisimpänä harjoituksena

Iso visio eli isot tavoitteet on yksi Flassi® -menetelmän keskeisimmistä harjoituksista ja sillä luodaan perusta kaikelle myöhemmälle toiminnalle. Iso visio auttaa ymmärtämään, mitä haluaa hyvältä elämältä ja asettamaan konkreettiset hyvinvointiin liittyvät tavoitteet. Affirmaatiot eli voimalauseet auttavat positiivisessa ajattelussa ja selkeyttävät tavoitteet itselle.

24h-harjoitus

Kaikki saavutettavissa olevat tulokset perustuvat konkreettiseen tekemiseen. 24h -harjoituksessa suunnitellaan ja toteutetaan päivittäiset toimenpiteet hyvinvointitavoitteiden saavuttamiseksi. Menetelmän idea on, että päivittäisten tavoitteiden asettamisesta ja tekemisestä tulee automaattista positiivista rutiinia. Toteutuneet pienet voitot joka päivä kannustavat jatkamaan ja lopulta saavuttamaan ison vision tavoitteet.

Kiitollisuus

Kuudes harjoitus koskee kiitollisuuden tiedostamista, joka auttaa ymmärtämään, mikä on jo hyvin. Kiitollisuus lisää tyytyväisyyttä ja hyvinvointia elämään. Usein asia, johon kiinnitetään systemaattisesti huomio, tulee huomatuksi entistäkin useammin. Voidaankin sanoa, että kiitollisuus lisää kiitollisuuden aiheita, joka taas kasvattaa positiivista ajattelua ja yleistä tyytyväisyyttä elämään.

Elämän pelikortit

Toiseksi viimeinen harjoitus on Elämän pelikortit, joka on nimi haasteiden taklaamisen harjoitukselle. Elämän pelikortit -harjoitus opettaa näkökulman vaihtamisen taitoa. Se kehittää taitoa selviytyä ja päästä yli elämän haasteista ohjaamalla ajattelemaan haastetta eri näkökulmista ja pohtimaan tätä kautta kyseisen tilanteen mahdollisia muita johtopäätöksiä.

Elämän elokuva

Elämän elokuva on tavoitteiden saavuttamista tukeva harjoitus, joka opettaa positiivisen visualisoinnin taitoa. Visualisoinnin hyödyistä tiedetään, että se edesauttaa tavoitteiden toteuttamista. Kuuluisa sanonta kuuluukin, että ”Jos voit nähdä sen mielessäsi, voit myös toteuttaa sen”.

Nämä kahdeksan harjoitusta yhdessä toimivat mielen treeninä, joka kasvattaa tyytyväisyyttä omaan elämään hyvinvoinnin lisääntyessä ja resilienssiä elämän haasteisiin. Harjoitusten systemaattinen päivittäinen tekeminen lisää positiivista asennetta ja tuo iloa elämään. Kaikkiin olosuhteisiin ja elämäntilanteisiin emme voi vaikuttaa, mutta me voimme ottaa 100% vastuun itsestämme ja hyvinvoinnistamme. Flassi® -menetelmä tarjoaa strukturoidun systeemin, jonka avulla toteutetaan nautinnollisempia kokemuksia ja saavutetaan omia tavoitteita. Rutiinit eli systemaattinen tekeminen ja itsekuri tuo vapautta tehdä ja kokea elämässään haluamiaan asioita.

Lähde mukaan tutkimusmatkalle itseesi!

Artikkelin on kirjoittanut Laura Seppälä (Ph.D), joka on väitellyt co-designista ja ihmisten kanssakäymisestä tiimeissä. Laura on myös Flassi® -menetelmän kehittäjä. 

Jos innostuit Flassi® -menetelmästä, lähde mukaan valmennukseen. Voit aloittaa harjoitukset heti!


Huom! Tätä valmennusta/kurssia ei voi maksaa liikuntaedulla.